زمان ثبت : شنبه 2 بهمن‌ماه سال 1389 در ساعت 11:34 ب.ظ ~ چاپ مطلب
نویسنده : بندرعباسی

عنوان : الزام بازنگری در فرهنگ


در فرهنگ بندرعباس به ما آموختند که نجیب و آرام و سر به زیر باشیم .ادب و متانت را همواره سر مشق خود قرار دهیم و دریادل باشیم و ما با این تفکر وارد جامعه شدیم .اما حالا انگار همه چیز عوض شده .و من فکر می کنم ما هم باید تغییر کنیم .باید یاد بگیریم که رفتارو کردار خود را مدیریت کنیم. باید یاد بگیریم با حفظ نجابت و در کمال ادب و احترام جسور باشیم .از حقمان دفاع کنیم .اعتماد به نفس خود را افزایش داده و هشیارانه در جهت پیشرفت حرکت کنیم . فکر می کنم وقت آن رسیده که برای تکان دادن شهر مان اول خودمان را تکان دهیم .یادمان باشد که ما هم می توانیم یکی از بهترین شهرها باشیم  اگر بخواهیم . همهشریان عزیز هرگز خود را دست کم نگیرید .