زمان ثبت : یکشنبه 1 اسفند‌ماه سال 1389 در ساعت 10:48 ب.ظ ~ چاپ مطلب
نویسنده : بندرعباسی

عنوان : آدمها


آدمها ۴ دسته اند


۱.آنانی که وقتی هستند هستند وقتی که نیستند هم نیستند.(عمده  آدمها )


۲.آنانی که وقتی هستند نیستند وقتی که نیستند هم نیستند.(مردگان متحرک)


۳.آنانی که وقتی هستند هستند وقتی که نیستندهم هستند.۰(آدمهای معتبر و با شخصیت)


۴.آنانی که وقتی هستند نیستند وقتی که نیستند هستند.(شگفت انگیز ترین آدم ها )