زمان ثبت : دوشنبه 4 مهر‌ماه سال 1390 در ساعت 07:32 ب.ظ ~ چاپ مطلب
نویسنده : بندرعباسی

عنوان : فرهنگ لغت ایرانی


تلفن همراه : وسیله ای سه کاره جهت کلاس گذاشتن .آهنگ گوش کردن و نهایتا عکس گرفتن است .

عذر خواهی : در ایران دمده شده و به جای آن از توجیه استفاده می شود.


اداره : محلی که افراد بعد از تنش ها و جدل های منزل در آنجا استراحت میکنند.


رئیس : فردی که وقتی شما دیر به سر کار میروید خیلی زود می آید و زمانی که شما زود به اداره می روید یا دیر می آید و یا مرخصی است.


وغیره : نشانه ای برای باوراندن این مطلب که افراد بیش از آنچه تصور میکنند می دانند.