زمان ثبت : یکشنبه 8 اسفند‌ماه سال 1389 در ساعت 12:06 ق.ظ ~ چاپ مطلب
نویسنده : بندرعباسی

عنوان : فقر چیست ؟


می خواهم بگویم

فقر همه جا سر می کشد

فقر گرسنگی نیست .عریانی هم نیست

فقر چیزی را نداشتن است ولی آن چیز پول نیست .طلا و غذا هم نیست.

فقر همان گرد وخاکی است که بر کتابهای فروش نرفته یک کتابفروشی می نشیند

فقر کتیبه سه هزارساله ای است که روی آن یادگاری نوشته اند

فقر پوست موزی است که از پنجره یک اتومبیل به خیابان انداخته می شود

فقر همه جا سر می کشد

فقر شب را بی غذا سر کردن نیست......

فقر روز را بی اندیشه سر کردن است.

دکتر شریعتی